Stora mängder kaffe är inte bra för hjärtat såväl som blodkärl, men dricker bara ett par koppar per dag minskar faran för hjärt -kärlsjukdomar. Epidemiologer har förstått detta i några år. Men exakt hur måttligt kaffeintag skyddar hjärtat inte var känt. ända tills nu.

Förbindelsen mellan såväl kaffe som hjärt-kärlsjukdom representeras av en J-kurva. Grafen nedan är från en finsk forskningsstudie som publicerades 2004. [J Nutr. 2004 september; 134 (9): 2381-6.] Det visar sambandet mellan kaffeanvändning såväl som antalet situationer med hjärtattacker hos medelålders män.

Forskarna övervakade två tusen kille i fem år.

Som grafen visar har ett kaffeintag på sex hundra milliliter Urawa Red Diamonds Tröja varje dag en skyddande effekt. Exakt hur detta fungerar förklaras i en schweizisk forskningsstudie som publicerades nyligen i American Journal of Medical Nutrition. I den forskningsstudien tillhandahöll forskarna tio testpersoner en kopp kaffe tidigt på morgonen och tog sedan blodprover. Finländarna utsatte sedan det “dåliga kolesterol” LDL Montpellier HSC Tröja i proverna till kopparjoner. Dessa oxiderar LDL. Oxiderad LDL är ganska dålig för blodkärlen.

Forskarna observerade att LDL i testpersonerna efter att ha druckit kaffe säkrades mot oxidation. Åtminstone tog det längre tid för LDL att oxideras.

Omedelbart efter att ha druckit kaffet inträffar ingenting – men LDL i ett prov taget en halvtimme efter att ha druckit kaffe oxiderar mycket långsammare. liksom LDL i ett prov som tagits en timme efter att intaget oxiderar ännu mycket långsammare.

När forskarna analyserade LDL såg de varför. Efter att ha druckit kaffet inbäddade fenoler i kaffet som ferulinsyra såväl som tillhörande klorogensyra i LDL. Dessa föreningar undviker att LDL oxideras.

Och det är inte bara de fenoler som är införlivade i LDL. “Inkorporering i LDL visades redan för endast ett fåtal andra fenolföreningar”, skriver forskarna. De hänvisar till “quercetin såväl som katekin, daidzein såväl som genistein, rutin såväl som quercetin samt tyrosol.” Dessa ämnen upptäcks i miljövänligt te, soja och olivolja.

Förresten, forskningsstudien finansierades – du gissade det – av livsmedelsindustrin. I denna situation av institut med vetenskapliga klingande namn som finansieras av sektorn, till exempel institutet för vetenskaplig information om kaffe samt de fysiologiska effekterna av kaffekommittén.

Kaffedryck inducerar införlivande av fenolsyror i LDL såväl som ökar LDL: s resistens mot ex vivo -oxidation hos människor.
Abstrakt

BAKGRUND:

Epidemiologiska såväl som interventionsstudier tyder på att både dietplan som helhet såväl som enskilda dietelement ingår i faran för åderförkalkning. LDL: s motstånd mot oxidativ justering är ett ex vivo -tecken på risk, som moduleras av dietkomponenter. Kaffe inkluderar fenolföreningar med antioxidantaktivitet. Dessa molekyler upptäcks i plasma efter användningen av kaffe, liksom det har visats att de in vitro kan minska mottagligheten för LDL till oxidation.

MÅL:

Syftet med denna forskningsstudie var att bedöma effekterna av kaffeanvändning på Redox -tillståndet för LDL, modulerat genom den möjliga införlivandet av fenolsyror i LDL.

DESIGN:

Tio friska frivilliga, efter en snabb övernattning, drack 200 ml filtrerat kaffe. Blod ritades före såväl som 30 samt 60 minuter efter att ha druckit. Modifieringar i SS Lazio Tröja LDL-redox-tillstånd bedömdes genom bestämningen av LDL-resistens mot oxidativ justering såväl som koncentrationen av LDL (-), en milt modifierad, elektronegativ LDL-subfraktion. Klorogena såväl som fenolsyrakoncentration i LDL bestämdes med elektrokemisk HPLC.

RESULTAT:

LDL: s motstånd mot oxidativ justering förbättrades avsevärt efter kaffedrinkning, men LDL (-) koncentrationen ökade inte. Koncentrationen till LDL av konjugerad utvecklar koffeiska, p-coumariska, såväl som ferulinsyror förbättrade avsevärt efter kaffedryck.

SLUTSATS:

Att dricka 200 ml (1 kopp) kaffe inducerar ett boost i LDL: s motstånd mot oxidativ modifiering, troligen till följd av införlivandet av kaffets fenolsyror i LDL.

PMID: 17823423 [PubMed – Indexerad för Medline]

Källa:

Leave A Comment

Recommended Posts

Bodybuilding Domare är bara mänskliga

av Geoff Roberts Ämnet om subjektivitet har en tendens att hitta i diskussioner om metoden att bodybuilding bedöms mycket mer än någon typ av annat ämne. Det anges också ofta att bodybuilding -show bedöms utifrån vissa krav från kvalificerade yrkesverksamma, utan någon […]

fynjl