Förra veckan diskuterade Division SS Lazio Tröja I Council -medlemmarna namnet, och bildförslag som för närvarande i systemet, inklusive effektivt datum samt prospektiv plan för antagande.

Förutsatt att det är möjligt att göra det förväntas rådet agera på lagstiftningsförslag Crystal Palace FC Tröja angående namn, bild och likhet under sitt möte 22-23 juni. Att ha förordningarna på plats senast 1 juli skulle ge högre konsistens i Gremio Tröja namnet, bilden såväl som likhetschanser som erbjuds student-idrottare nationellt eftersom specificerar lagstiftning slutade vara effektiv på eller omkring 1 juli.

Rådet uttryckte allmänt stöd för att ändra det effektiva datumet för förslagen från 1 augusti 2021, till 1 juli 2021, eller direkt om åtgärder vidtas efter 1 juli.

Dela detta:
Facebook
Twitter
E-post

Leave A Comment

Recommended Posts

Bodybuilding Domare är bara mänskliga

av Geoff Roberts Ämnet om subjektivitet har en tendens att hitta i diskussioner om metoden att bodybuilding bedöms mycket mer än någon typ av annat ämne. Det anges också ofta att bodybuilding -show bedöms utifrån vissa krav från kvalificerade yrkesverksamma, utan någon […]

fynjl